PENSIOEN PLANNING --> ACTUARIËLE BEREKENINGEN --> PENSIOEN ADVIES -->

Graag stellen wij ons aan u voor!

Pensioen & Planning Nederland ondersteunt accountants, fiscalisten, intermediairs, verzekeraars, de advocatuur én ondernemingen uitsluitend op declaratie- of abonnementsbasis. Voor uw complexe pensioen vraagstukken gaan wij graag de uitdaging aan. Onze bijzondere, pragmatische aanpak van pensioenadvisering alsmede het begeleiden van pensioenadviseurs én organisaties is uniek in de markt.

Noach A.G. van Beusekom

Pensioenspecialist en vennoot, Master in pensions (MPLA)

Maarten Boerhof

Pensioen- en ICT-specialist

Marianne van Roessel

Intern accountmanager

Ron Mulder

Pensioenspecialist/Docent

Maak hier direct een afspraak met een van onze specialisten!

Wilt u meer weten over onze producten en diensten?

Maak gerust een afspraak.

De koffie staat klaar.

 

 

Relaties

XpertHR

 

 

 

 

 

Het meest complete aanbod HR-tools en artikelen van Nederland.
De grootste verzameling van cao’s in Nederland (i.s.m. de FNV).

Pensioendesk

 

Professionele ondersteuning voor advieskantoren!

Pensioendesk Nederland biedt advieskantoren en relaties professionele ondersteuning op het gebied van fiscale-, juridische en actuariële pensioenzaken.

Extendum

 

 

Extendum is het kennis- en adviescentrum voor MKB-accountantskantoren en hun klanten.
Wij lossen elk ondernemingsvraagstuk op.

EBlinC

 

Pensioenbeheer In Optima Forma.

EBlinC, het systeem op internet, de aanvliegroute voor uw relaties, het knooppunt voor de distributie van alle mutaties, de communicatietool richting werkgever en werknemers. Inzicht en archivering van alle mutaties gedaan door uw klant, accountant en uzelf als intermediair.

Wie doet “wat” en wie heeft “wat” afgehandeld en wanneer.

Finact software

 

Ons pensioenplatform is gericht op accountants, fiscalisten en de WFT Pensioenadviseurs. Wij bieden software voor oudedagsverplichtingen (ODV), pensioen- en stamrechtberekeningen in eigen beheer tot en met het volledige adviestraject collectief pensioen. Onze actuariële software is in verschillende groepen verdeeld en heeft een modulaire opbouw. Naast deze modulaire opbouw, worden nieuwe platforms ontwikkeld voor de zakelijke (advies)markt.

Waar kun je ons vinden?

Heb je vragen over een van onze diensten of heb je een reactie of opmerking voor ons?

Dan kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier. Je kunt ons natuurlijk ook bellen of even langs komen op ons kantoor aan de Burg. de Beuafortweg 18 te Leusden. 

 

Beloningsbeleid Pensioen & Planning Nederland B.V.

 

Pensioen & Planning Nederland B.V. is een 100% dochter van de Alpina Group, de fusiecombinatie
van de Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep. Deze organisatie is in ontwikkeling en onderdeel
van die ontwikkeling is de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de individuele
ondernemingen die inmiddels tot de groep behoren.

Arbeidsvoorwaardenbeleid
Het belangrijkste uitgangspunt binnen het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid is, dat géén van de op
te nemen beloningscomponenten prikkels mogen bevatten die er toe kunnen leiden dat het
klantbelang wordt veronachtzaamd of die kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Dat
geldt vanzelfsprekend ook voor eventuele variabele beloningscomponenten.

Prestatiebeloning
Voor bepaalde commerciële en managementfuncties wil de Alpina Group komen tot een uniforme,
eenduidige (individuele) prestatiebeloningsregeling waarbij volledig wordt voldaan aan de criteria
van het Beheerst Beloningsbeleid conform de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen
(Wbfo). D.w.z. dat de prestatiecriteria waarop de variabele beloning wordt gebaseerd haalbare
doelen en maatregelen behelzen waarop de medewerker een zekere directe invloed heeft. Zij
moedigen het nemen van (excessieve) risico’s bij de verkoop van producten/diensten niet aan,
houden rekening met de belangen van klanten en zijn in lijn met de ondernemingsstrategie en
waarden van de organisatie. Om het niveau van de variabele vergoeding te bepalen wordt rekening
gehouden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Daarbij mag de hoogte van de totale
variabele beloning niet boven de 20% (bonus cap) van het vaste salaris uitkomen. Ook moet de
variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële criteria.

Beloningsbeleid Pensioen & Planning Nederland
Binnen het beloningsbeleid van Pensioen & Planning Nederland B.V. is er géén sprake van een variabele
(prestatie) beloningsregeling.

Noach A.G. van Beusekom MPLA
directeur

©juli 2023